psiinstitute.org EN

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - SLUŽBY

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOVÝCH FÁZÍ

• Předpřípravná fáze - idea, definice, identifikace, dohoda, smlouva
• Přípravná fáze - základní analýza a oponentura
• Pokročilá fáze - prototypování a návazné realizace (zpravidla nejdelší projektová fáze)
• Manažerská fáze - nastavení specifických procesů a způsobů jejich řízení (zpravidla nejnákladnější projektová fáze)
• Předávací fáze - předání autonomního projektu investorovi, objednateli (implementace, administrace a precizní školení)
• Dokončeno

PŘÍPRAVNÁ FÁZE ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Check list, aneb co si umí klient zajistit sám
• Validace, revize návrhu projektu
• Kalkulace a příprava k sestavní smluv NDA a Rámcové smlouvy
• Pojištění
• Dohoda o realizaci projektu v libovolném vybraném oboru (vč. nejrůznějšícvh řemeslných živností, zemědělství, potravinářství, strojírenství, komunikačních technologií a multimediální tvorby i SW)

POKROČILÁ FÁZE ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Realizace prototypů výrobků, služeb a obalů
• Zajištění prototypu produktu nebo služby
• Nastavení dodavatelských-vztahových-zákaznických procesů
• Výběry, cenové odhady a správa nemovitostí (pole, louky, lesy, haly, továrny, kanceláře)
• Webhostingová, datová, cloudová a e-shopová řešení
• Telekonference
• Zajištění výrobního nebo strojního zázemí
• Zajištění laboratorního zázemí
• Zajištění provozního nebo kancelářského zázemí (tělocvična, továrna i pracovna)
• Zavedení účetnictví
• EET
• Zavedení plnění daňových a pojistných povinností (OSSZ, ZP)
• BOZP, Požární ochrana, Havarijní plány
• Technické revize
• Identifikace konkurence
• Nastavení marketingového mixu
• Zajištění IT a SW zázemí
• Zavedení korporátní identity
• Positioning and Sampling
• SWOT analýzy
• BCG matice
• Zajištění výběrového řízení pro subdodavatele nebo pro outsourcing
• Výběrová řízení na dodavatele materiálů technického zázemí
• Výběrová řízení na obaly a obalové technologie
• Výběrová řízení na suroviny
• Výběrová řízení na dopravní, zásilkové a logistické služby
• Výběrová řízení na platební instrumenty a bankovní služby
• Výběrová řízení na dodavatele energií
• Výběrová řízení na dodavatele webhostingových, cloudových a telekomunikačních služeb
• Výběrová řízení na stavební design a projektování
• Výběrová řízení na design a projektování technologických a technických celků
• Produktový výzkum a vývoj
• Pracovní postupy nebo Receptury – jejich sestavení a zavedení do užívání
• Implementace požadavků oborových norem

MANAŽERSKÁ FÁZE ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Plnění povinností při provozu motorových vozidel
• První zákazníci
• Realizace multimediálních a grafických celků
• Realizace propagace a reklamy
• Realizace a příprava prezentací pro zákazníky nebo partnery
• Výběr k účasti na veletrzích a výstavách
• Event marketing and Consumer Collecting
• Správa provozu (ostraha objektu, úklid)
• Zajištění personálního zázemí pro výrobu, služby i prodej
• Zajištění personálního zázemí při požadavku odborně způsobilých osob
• Zajištění splnění legislativního rámce týkajícího se produkce výrobku nebo služby
• Franchising
• Virtuální asistent/ka
• Virtuální dispečer/ka logistiky
• Školení zaměstnanců
• Obchodní jednání se zákazníkem
• Rozšíření aktuálního provozu nebo rozsahu služeb
• Certifikace systému managementu podle vybrané mezinárodní normy v libovolném oboru
• Založení dceřinných společností
• Založení zahraniční společnosti
• Technický a Facility management
• Change management
• Brand management
• Ekonomický a finanční management
• Key Account management
• Merchandising
• Interní audit
• Školení vedoucích pracovníků, školení managementu
• Business Administration
• Realizace čehokoliv (kromě právních dokumentů) v cizím jazyce
• Workshopy, teambuildingové projekty

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ ZAHRNUJE MIMO JINÉ:

• Právní revize
• Příprava dokumentů s právní váhou
• Zastupování advokátem
• Registrace ochranných známek
• Právní ochrana průmyslových vzorů
• Patentová řízení, včetně přípravy
• Krizový management
• Realizace právních dokumentů v cizím jazyce
• Poskytnutí funkce jednatele
• Prokura, výkon prokury
• Pověřený výkon funkce statutárního orgánu
• Reorganizace
• Konkurz
• Likvidace

Za Správní Radu:


Pavel Hala, předseda
Tomáš Jokl, místopředseda
Jana Studená, člen

Home

image

© Copyright psiinstitute.org