© psiinstitute.org 2017-2019 Práva na procesy a design vyhrazeny.

© Born in psiinstitute.org


PSII Inkubační Institut živnostenských, manufakturních, multimediálních a infokomunikačních projektů a start-upů, z.ú.
Kaštanová 1055/14 Olomouc
IČ: 06803636


Vítejte na informační stránce autonomní školy SKIP-SCHOOL 2021. Podílejte se na i vy na realizaci konceptu autonomní školy, podpořte konstrukci její platformy.Zaměřeno na:
Provázání dovedností a tvorby dětí (6-25, jejich "know-how"), dalšího zhodnocení jejich týmovou prací s okamžitou a objektivní zpětnou vazbou.

Zacíleno na:
Fenomén výsměchu / posměchu v dětském kolektivu vznikající z různých příčin a deformující následně techniky duševní práce dětí. Cílem je vytvoření platformy, resp. "volných školních tříd" (on-line / fyzicky). Do tříd mohou děti docházet i z nich vystupovat a nalézt tak sobě vlastní množinu činností / skupinu dětí, k níž se mohou zdravě a přirozeně připojit a zdokonalit se díky výsledkům spolužáků, pomáhání svým spolužákům, kladením otázek, zodpovídáním otázek spolužáků a pozorováním práce vlastní i celého kolektivu.

Třídní výkaz:
Třída vybírá každoměsíčně patrona, který, pokud souhlasí, sestavuje a vyhodnocuje každoměsíční uzávěrku své činnosti pomocí souboru kvantifikovaných a kvalifikovaných otázek.

Soutěž rovných příležitostí:
Autonomní on-line propojování produktů jednotlivců, tříd, celé školy s "okolním světem" prostřednictvím autoevolučního a autoregulačního školního fundraisingového portálu s prvky sociální sítě a "principu wiki"; a tím rovné postavení v konkurenci (bez klientelismu) s okamžitým feed back a indiciemi vedoucími ke zlepšování vlastních kvantitativních nebo kvalitativních výkonů.

Integrovaná školní fundraisingová platforma.

Přímá aplikace soft-skills:
komunikační dovednosti,
kooperace,
výkonnost,
řešení konfliktů a vyjednávání,
asertivní jednání,
osobní efektivita,
sebereflexe,
kritické vnímání sebe sama,
tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů,
strategické neboli koncepční myšlení,
strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému,
myšlení podle analogií (je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí do nových souvislostí),
podnikatelské myšlení,
rozhodování v podmínkách nejistoty,
budování týmu,
vytváření sociálních sítí,
konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku,
ochota riskovat,
ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti,
zvyšování kvalifikace, ochota učit se novým věcem,
otevřenost, flexibilita,
schopnost se adaptovat a přijímat změny,
samostatnost,
plánování a organizování,
aktivní přístup,
zvládání zátěže,
objevování a orientace v informacích.


© psiinstitute.org 2017-2019 Práva na procesy a design vyhrazeny.

© Born in psiinstitute.org